VietPro gói Free

vp-free
Thông tin cơ bản
VietPro gói Free
Giá : 0 đ
Thông tin chi tiết
Tính năng phần mềm Miễn phí (0đ) Cơ bản -3 triệu Đầy đủ  -5 triệu Chuỗi cửa hàng -8 triệu
 Bán bằng mã vạch tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 In hóa đơn tự động tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo bán hàng (lãi lỗ) tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Đổi trả hàng hóa tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Bán hàng nhiều đơn vị tính (cái, lốc) tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý bảng giá bán hàng tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý danh mục hàng hóa tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý khách hàng tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý nhà cung cấp tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Kiểm kê hàng hóa tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 In mã vạch tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Theo dõi nhật ký hệ thống tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Sao lưu và khôi phục dữ liệu tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý chứng từ nhập, xuất tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo xuất nhập tồn tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý theo dõi công nợ tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Chương trình khuyến mãi tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý nhân viên, phân quyền tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý các loại chi phí tick-icon-31 tick-icon-31
 Nhiều hình thức thanh toán tick-icon-31 tick-icon-31
 Cảnh báo hạn sử dụng tick-icon-31 tick-icon-31
 Cảnh báo tồn kho tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý thu chi kế toán nội bộ tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý lương tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo thu chi tiền mặt tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo hàng xuất hủy tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo bán hàng theo khách hàng tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo bán hàng theo nhà cc tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo hàng bán bị trả lại tick-icon-31 tick-icon-31
 Kết nối qua mạng Lan tick-icon-31 tick-icon-31
 Kết nối qua mạng internet từ xa tick-icon-31
 Cài đặt thêm 1 máy tính  Free  1 triệu  1 triệu 1 triệu

03/08/2016 | 1200