VietPro gói cơ bản

vp-co-ban
Thông tin cơ bản
VietPro gói cơ bản
Giá : 3.000.000 đ
trọn đời
Thông tin chi tiết
Tính năng phần mềm Miễn phí (0đ) Cơ bản -3 triệu Đầy đủ  -5 triệu Chuỗi cửa hàng -8 triệu
 Bán bằng mã vạch tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 In hóa đơn tự động tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo bán hàng (lãi lỗ) tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Đổi trả hàng hóa tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Bán hàng nhiều đơn vị tính (cái, lốc) tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý bảng giá bán hàng tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý danh mục hàng hóa tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý khách hàng   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý nhà cung cấp   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Kiểm kê hàng hóa   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 In mã vạch   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Theo dõi nhật ký hệ thống   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Sao lưu và khôi phục dữ liệu   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý chứng từ nhập, xuất   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo xuất nhập tồn   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý theo dõi công nợ   tick-icon-31 tick-icon-31 tick-icon-31
 Chương trình khuyến mãi     tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý nhân viên, phân quyền     tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý các loại chi phí     tick-icon-31 tick-icon-31
 Nhiều hình thức thanh toán     tick-icon-31 tick-icon-31
 Cảnh báo hạn sử dụng     tick-icon-31 tick-icon-31
 Cảnh báo tồn kho     tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý thu chi kế toán nội bộ     tick-icon-31 tick-icon-31
 Quản lý lương     tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo thu chi tiền mặt     tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo hàng xuất hủy     tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo bán hàng theo khách hàng     tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo bán hàng theo nhà cc     tick-icon-31 tick-icon-31
 Báo cáo hàng bán bị trả lại     tick-icon-31 tick-icon-31
 Kết nối qua mạng Lan     tick-icon-31 tick-icon-31
 Kết nối qua mạng internet từ xa       tick-icon-31
 Cài đặt thêm 1 máy tính  Free  1 triệu  1 triệu 1 triệu

03/08/2016 | 1121