làm gì khi database bị suspect - Phần mềm quản lý bán hàng Vietpro

làm gì khi database bị suspect

Triệu chứng

suspect

Cách xử lý : click chuột phải vào database . chọn New query

Paste đoạn dưới đây vào cửa sổ new query và chạy từng lệnh 1 theo hướng dẫn.

EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY
DBCC checkdb([YourDatabase])
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER
chạy từng lệnh 1
thay [….] bằng tên data của mình

 

 

 

 

20/07/2018 | Lượt xem : 578

Thiet ke web
Thiet ke web chuan
thiet ke web

CÔNG TY TNHH MEDIA HOÀNG LONG

Hà Nội: P501 - 80 Mễ Trì Hạ - Hà Nội (đối diện Sudico)
Văn phòng Thái Nguyên: 195 Z115 Tân Thịnh - Tp.Thái Nguyên
Văn phòng HCM: tòa nhà 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, HCM
Email: ntsoncntt@gmail.com
HÔNG GỌI XIN TỦ MÁT COCA PEPSI. CHÚNG TÔI KINH DOANH PHẦN MỀM BÁN HÀNG. BÀI VIẾT CHỈ ĐỂ THAM KHẢO.

Liên kết 1

abc

Liên kết 2

dfdfdf

.