Hướng dẫn xử lý database bị supect - Phần mềm quản lý bán hàng Vietpro

Hướng dẫn xử lý database bị supect

EXEC sp_resetstatus [YourDatabase];
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET EMERGENCY
DBCC checkdb([YourDatabase])
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
DBCC CheckDB ([YourDatabase], REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER
chạy từng lệnh 1
thay [….] bằng tên data của mình

13/04/2019 | Lượt xem : 449

Thiet ke web
Thiet ke web chuan
thiet ke web

CÔNG TY TNHH MEDIA HOÀNG LONG

Hà Nội: P501 - 80 Mễ Trì Hạ - Hà Nội (đối diện Sudico)
Văn phòng Thái Nguyên: 195 Z115 Tân Thịnh - Tp.Thái Nguyên
Văn phòng HCM: tòa nhà 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, HCM
Email: ntsoncntt@gmail.com
HÔNG GỌI XIN TỦ MÁT COCA PEPSI. CHÚNG TÔI KINH DOANH PHẦN MỀM BÁN HÀNG. BÀI VIẾT CHỈ ĐỂ THAM KHẢO.

Liên kết 1

abc

Liên kết 2

dfdfdf

.