200 mặt hàng bánh kẹo phổ biến siêu thị - Phần mềm quản lý bán hàng Vietpro

200 mặt hàng bánh kẹo phổ biến siêu thị

Phần mềm quản lý bán hàng VietPro giới thiệu 200 mặt hàng bánh kẹo phổ biến cho siêu thị, danh sách này gồm có: Tên nhà cung cấp, ĐT liên hệ NCC, Mã hàng, Tên hàng, Đơn vị tính và Đơn giá hàng. Mời các bạn tham khảo.

BÁNH KẸO – CÁC LoẠI
Thời hạn Thanh toán:  TiỀN MẶT
Nhà Cung cấp :  TÂM LỆ
Fax:
SĐT: 0975670808
STT Mã hàng Tên hàng ĐVT Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8993175534772 BANH PHO MAI BLUEBERRY AHH 8G GÓI 1225 1347.5
2 8993175534741 BANH PHO MAI BLUEBERRY ROLL 9G GÓI 1225 1347.5
3 8993175532297 BANH PHO MAI RICHEESE AHH 10G GÓI 1225 1347.5
4 8993175532419 BANH PHO MAI -RICHEESE ROLLS 11G GÓI 1187.5 1306.25
5 8993175531863 BANH XOP PHO MAI 10G GÓI 1225 1347.5
6 8993175534031 TL_BANH PHO MAI KHOAI TAY 140G GÓI 12000 13200
Thời hạn Thanh toán:  Công nợ .
Nhà Cung cấp :  TÂN HiỆP HƯNG (KEO DÁN)
Fax:
SĐT: 0938640728
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8888299758480 KEO 1G 12 PCS (110-12) TUÝP 2000 2000
2 8888299751900 KEO 1G 12 PCS (SG-12) TUÝP 2000 2000
3 8888299751184 KEO 3G 1 PC VỈ 7000 7000
4 8888299758398 KEO 3G 12 PCS (110-12) TUÝP 5000 5000
5 8888299758428 KEO 3G 12 PCS (SG-12) TUÝP 5000 5000
6 8888299808123 KEO 50G BỘ 16500 16500
7 8888299801261 KEO 6G VỈ 9500 9500
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:
Nhà Cung cấp :  CÔNG TY THANH LIÊM
Fax:
SĐT: 0937879069
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934564100369 KEO BIG BANG BAC HA NHAN SOCOLA 385G GÓI 18727.29 20600.02
2 8934564100352 KEO BAC HA SOCO BIGBANG 120GR GÓI 7959.08 8754.988
3 8934564130014 KEO DYNAMITE CHEWS CHOCO 125G GÓI 11236.36 12360
4 8934564130021 KEO DYNAMITE CHEWS FRUITY 125GR GÓI 10300 11330
5 8934564600173 TRA C2  HUONG TAO 360ML CHAI 3979.54 4377.494
6 8934564600357 C2 CHANH 500ML CHAI 5267.04 5793.744
7 8934564600456 TRA C2 HUONG DAU 360ML CHAI 3979.54 4377.494
8 8934564660016 NUOC RONG DO DAU 330ML CHAI 4869.08 5355.988
9 8934564660009 NUOC RONG DO TRAI CAY 330ML CHAI 4869.08 5355.988
10 8934564300127 BANH CREAM BROWN CHOCOLATE 85G GÓI 4719.25 5191.175
11 8934564300851 BANH CREAM – O  KEM VANNILA 54G(48) CÂY 3745.45 4119.995
12 8934564310027 MAGIC PHO MAI 108GR (24) CÂY 7490.91 8240.001
13 8850309204041 BÁNH CREAM -O STRAWBERRY 120G CÂY 8989.08 9887.988
14 8850309204058 BÁNH CREAM -O BLUEBERRY 120G CÂY 8989.08 9887.988
15 BANH CREAM – O YOGHURT DAU 54G CÂY 2909.09 3199.999
16 BANH KORNETS BUTTER CORN 38G GÓI 3745.45 4119.995
17 BANH KORNETS CHEESE 38G GÓI 3745.45 4119.995
18 KEO DYNAMITE TANG LUC NHAN HUONG DAU 120G GÓI 7959.1 8755.01
19 KEO DYNAMITE TANG LUC NHAN HUONG DAU 330G GÓI 18727.3 20600.03
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  Công nợ 30 ngày.
Nhà Cung cấp :  CÔNG TY ViỆT CHÂU.
Fax:
SĐT: 0902918456
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8801118251337 KEM SODA FLAVOURED ICE TUBE 130ML CÂY 15200 16720
2 8801118251610 KEM PASTEUR STRAWBERRY BAR 80ML CÂY 10400 11440
3 8801118354045 BANH KEM CHERRY DAC BIET HỘP 100000 110000
4 8801118250859 KEM MELON BIG ICE BAR 75ML CÂY 14400 15840
5 8801118251146 KEM KIWI PENCIL 130ML CÂY 14400 15840
6 8801118251597 KEM PASTEUR FONDUE 66ML HỘP 19200 21120
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  Công nợ 7 ngày.
Nhà Cung cấp :  HẢI NAM (ORION)
Fax:
SĐT: 0937979083
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8936036021127 TOONIES GA 28G GÓI 4090.93 4500.023
2 8936036020373 CHOCO PIE 6P HỘP 19568.19 21525.01
3 8936036021172 MARINEBOY RONG BIEN 30G HỘP 8606.06 9466.666
4 8936036020120 CUSTAS 6P HỘP 20761.38 22837.52
5 8936036021516 OKATO ITALIAN CHEESE 25G GÓI 4383.14 4821.454
6 8936036020595 SINGGUM CHUOI GÓI 1409.1 1550.01
7 8936036021103 SWING CANH GA BUIFALO 28G GÓI 4948.22 5443.042
8 8936036021455 SINGGUM WOW MAN GÓI 2318.2 2550.02
9 8936036021301 GOUTE 1P HỘP 8593.75 9453.125
10 8936036020625 SINGGUM BAC HA GÓI 1409.1 1550.01
11 8936036021462 SINGGUM WOW DAU GÓI 2318.2 2550.02
12 8936036021530 OKATO CHICKEN BBQ 25G GÓI 4383.14 4821.454
13 8936036020403 CHOCO PIE 2P HỘP 6791.67 7470.837
14 8936036021493 MARINEBOY CA CHUA HỘP 8606.06 9466.666
15 8936036020427 TOONIES CHEESE 28G GÓI 4090.93 4500.023
16 8936036020939 OSTAR SEAWEED 28G GÓI 4948.22 5443.042
17 8801117755805 OKATO BBQ 62G GÓI 12126.61 13339.27
18 8936036021677 SWING CANH GA BUFALO 48G GÓI 8949 9843.9
19 8936036021646 OSTAR SEAWEED 48G GÓI 8949 9843.9
20 8936036021639 OSTAR SALT 48G GÓI 8949 9843.9
21 8936036021660 SWING NEWYORK STEAK 48G GÓI 8949 9843.9
Thời gian thanh toán: Tiền mặt.
Nhà Cung cấp:   TÂN HOÀN VŨ (KỀM NGHĨA)
Fax:
SĐT:   08-35115012
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8936000910983 BAM MONG B-902 CÂY 33636 36999.6
2 8936000911034 BAM MONG B-904 CÂY 27727 30499.7
3 8936000911256 DUA GIAY DG-403 VỈ 17272 18999.2
4 8936000930004 KEM D-206 CÂY 25000 27500
5 8936000911966 KEM DA THEP D-18 BAO SIMILI CÂY 40000 44000
6 8936000910129 KEM DA THEP D-202 CÂY 30455 33500.5
7 8936000910952 KEM DA THEP D-205 CÂY 29545 32499.5
8 8936000912055 KEM DA THEP D-401 BAO SIMILI CÂY 30455 33500.5
9 8936000912000 KEM DA THEP D-506 BAO SIMILI CÂY 48182 53000.2
10 8936000911942 KEM DA THEP D-555 BAO SIMILI CÂY 50000 55000
11 2128500000080 KEM DA THEP NAU D-23 CÂY 29545 32499.5
12 8936000912062 KEM MONG M-401 SIMILI CÂY 32727 35999.7
13 8936000910969 KEM MONG THEP M 205 BAO SIMILI CÂY 32727 35999.7
14 8936000910587 KEO K-601 CÂY 40909 44999.9
15 8936000911140 KEO K-604 CÂY 31364 34500.4
16 8936000910754 NHIP N-402 CÂY 7727 8499.7
17 8935212930581 BO RAY TAI CONG CAN GO MUN BỘ 104545 114999.5
Thời hạn Thanh toán:  Công nợ 30 ngày.
Nhà Cung cấp :  CÔNG TY ViỆT CHÂU.
Fax:
SĐT: 0902918456
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8801118251603 KEM SUA CÂY 10400 11440
2 8801118251337 KEM SODA FLAVOURED ICE TUBE 130ML CÂY 15200 16720
3 8801118251405 KEM BANH QUY CÂY 24000 26400
4 8801118251610 KEM PASTEUR STRAWBERRY BAR 80ML CÂY 10400 11440
5 8801118354045 BANH KEM CHERRY DAC BIET HỘP 100000 110000
6 8801118251566 KEM PASTEUR YOGURT SMOOTHIE 80ML CÂY 10400 11440
7 8801118250996 KEM TUYET CHOCOLATE 130ML CÂY 15200 16720
8 8801118250859 KEM MELON BIG ICE BAR 75ML CÂY 14400 15840
9 8801118251146 KEM KIWI PENCIL 130ML CÂY 14400 15840
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  CÔNG NỢ 15 NGÀY.
Nhà Cung cấp :  BIBICA
Fax:
SĐT: 0978633592
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934609206650 BOT NC QUASURE LIGHT HUONG SUA 400G GÓI 45454.55 50000.01
2 8934609202461 CHOCOCHIP HAT DIEU TUI 90GR CÂY 6363.63 6999.993
3 8934609103164 KEO DEO ZOO TUI 200GR BỊCH 11662 12828.2
4 8934609103218 KD TRAI CAY AO DUONG TUI 200G CÂY 11662 12828.2
5 8934609105144 KEO MEM SUMIKA SUA DAU GOI 70G GÓI 4454.55 4900.005
6 8934609103188 KEO DEO ZOO TUI 100GR BỊCH 6174 6791.4
7 8934609101917 KEO MEM SUMIKA SUA GOI 70G GÓI 4454.55 4900.005
8 8934609202522 CHOCOCHIP NHO TUI 90G CÂY 6363.64 7000.004
9 KEO MIGITA ME TUI 140G GÓI 7091 7800.1
10 KEO TRAI CAY 4 MUA TUI 140G GÓI 6636.36 7299.996
11 8934609205042 BANH BLAN HURA DAU HUONG DAU 200G HỘP 16516.64 18168.3
12 8934609205110 BANH BLAN HURA HUONG COM 180G HỘP 16516.64 18168.3
13 8934609602728 BANH BLAN HURA  DUA LUOI 180G HỘP 15727.27 17300
14 8934609602643 BANH BL HURA SWISSROLL COM 120GR HỘP 12409 13649.9
15 8934609602650 BANH BL HURA SWISSROLL DAU 120GR HỘP 12409 13649.9
16 8934609602674 BANH HURA SWISSROL BO SUA 108G HỘP 12409 13649.9
17 8934609602667 BANH BL HURA SWISSROLL CAM 120GR HỘP 12409 13649.9
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  CÔNG NỢ 7 NGÀY.
Nhà Cung cấp :  NHẬT THĂNG
Fax:
SĐT: 0908687033
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8936057250018 NGU COC DINH DUONG CAN XI HUONG VANI GÓI 36000 39600
2 8936045460023 BÁNH GẤU TOMMY NHAN KEM 50G HỘP 11000 12100
3 9555469800193 BANH AN SANG MICO CHOX CRISP 150G HỘP 32500 35750
4 9555469800247 BANH AN SANG MICO TUITTI FRUITTI 150G HỘP 32500 35750
5 9556852681320 BANH EVER HOP NHAN MUT DAU 120G HỘP 17000 18700
6 9556852681337 BANH EVER HOP NHAN MUT VIET QUAT 120G HỘP 17000 18700
7 9556113004448 KHAN GIAY HOP PREMI 170 TO HỘP 15900 17490
8 8888030001110 KHAN TAY BO TUI PREMIER 10 TO LỐC 11919 13110.9
9 9556113000242 KHAN BEP PREMIER GÓI 19600 21560
10 9556113004219 KHAN HOP CAO CAP ROYAL GOLD 170 TO HỘP 18100 19910
11 9557552031200 KHAN UOT KHONG MUI CAREMO GÓI 22000 24200
12 8936016451098 NGU COC YEN MACH 500G HỘP 50000 55000
13 9556852681290 BANH EVER DD YEN MACH_DAU NANH  178G HỘP 33000 36300
14 9556852681252 BANH EVER DD YEN MACH 178G HỘP 33000 36300
15 8936016451111 BOT YEN MACH OATMEAL 500G HỘP 55000 60500
16 9556390128165 BANH QUY CREAM CRACKER 200G GÓI 18000 19800
17 9556390118166 BANH QUY SPECIAL CRACKER 200G GÓI 18000 19800
18 9556390138164 BANH QUY PHO MAI CHEESE 100G GÓI 12000 13200
19 9556390025389 BANH TAO BIEN SPIRULINA 175G GÓI 26000 28600
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  CÔNG NỢ 30 NGÀY.
Nhà Cung cấp :  THÁI BÌNH DƯƠNG.
Fax:
SĐT:  3755 8973
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8858870101219 KEO DEO JELLY MINI SANDWICH 55G GÓI 7527 8279.7
2 8858870101202 KEO DEO JELLY SANDWICH 55G GÓI 7527 8279.7
3 8410043000776 BANH QUY PETIT 265G HỘP 25773 28350.3
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  Công nợ 15 ngày.
Nhà Cung cấp :  THỰC PHẨM QUỐC TẾ.
Fax:
SĐT: 37471493
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8935001273110 BANH XOP KEM HUONG DUA 132G GÓI 9568.18 10525
2 8935001267317 B.XOP STRAWBERRY 12X11G GÓI 9568.18 10525
3 8935001268314 B.XOP CHOCOLATE 12X11G GÓI 9568.18 10525
4 8935001238034 NUOC VAI 320ML LON 5500 6050
5 8935001269311 BANH XOP KEM HUONG CAM 132G GÓI 9568.18 10525
6 8935001239383 NUOC NHA DAM CO THACH HUONG TU NHIEN 240ML LON 4933.33 5426.663
7 8935001206330 NUOC SUONG SAM LON 5583.33 6141.663
TỔNG
Thời hạn Thanh toán:  TiỀN MẶT
Nhà Cung cấp :  TÂM LỆ
Fax:
SĐT: 0975670808
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8993175531863 BANH XOP PHO MAI 10G GÓI 1225 1347.5
2 8993175532464 BANH KEM XOP PHO MAI 75G GÓI 7916 8707.6
3 8993175532419 BANH PHO MAI -RICHEESE ROLLS 11G GÓI 1187.5 1306.25
4 8993175532297 BANH PHO MAI RICHEESE AHH 10G GÓI 1225 1347.5
5 8993175534710 BANH PHO MAI BLUEBERRY WAFER 8.5G GÓI 1225 1347.5
6 RICHEESE NABATI FIRECHEESE 10B GÓI 1225 1347.5
7 RICHEESE NABATI TRIPLE FIRECHEESE 8G GÓI 1225 1347.5
TỔNG
Thời gian thanh toán: TiỀN MẶT
Nhà Cung cấp: KEM WALL
Fax:
SĐT: 0937300033
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8851932031752 PADDLE RAINBOW (MATRIX)36x58g CÂY 5090.91 5600.001
2 8999999032746 KEM PAD POP MOOBOLA CHOCO CÂY 6545.45 7199.995
3 8851932105200 WALL ASIAN BLACKBEAN 50x55g CÂY 5818.18 6399.998
4 8851932225441 CORNETTO DAU 66G CÂY 9454.54 10399.99
5 8851932080149 WALL TOP TEN VANI 25x57g CÂY 7272.72 7999.992
6 8851932030656 WALL ASIAN TARO 30x60g CÂY 6545.47 7200.017
7 8851932030618 WALL CUP CHOCOLATE 24x55g CÂY 7272.73 8000.003
8 8851932115896 CORNETTO ROY STRAW (MY)88g CÂY 11636.36 12800
9 8851932288521 KEM CNT ROY FRUITY YO 88G CÂY 11636.36 12800
10 8851932117067 PP YAKOO ( 60g) COLA CÂY 3636.36 3999.996
11 8851932145329 WALL TOP TEN CHOCOLATE 25x57g CÂY 7272.72 7999.992
12 8851932127127 PADDLE CHOCKY 36x45g CÂY 4363.64 4800.004
13 8851932115858 PADDLE POP YAKOO ORANGE 60G CÂY 3636.36 3999.996
14 8851932043687 PADDLE FRUITY 60x62g CÂY 4363.63 4799.993
15 8851932126366 WALL CUP CHOC. CHIP 24x55g CÂY 7272.73 8000.003
16 8851932074025 WALLS CUP VANILA 55G CÂY 7272.71 7999.981

07/08/2016 | Lượt xem : 4213

Thiet ke web
Thiet ke web chuan
thiet ke web

CÔNG TY TNHH MEDIA HOÀNG LONG

Hà Nội: P501 - 80 Mễ Trì Hạ - Hà Nội (đối diện Sudico)
Văn phòng Thái Nguyên: 195 Z115 Tân Thịnh - Tp.Thái Nguyên
Văn phòng HCM: tòa nhà 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, HCM
Email: ntsoncntt@gmail.com
HÔNG GỌI XIN TỦ MÁT COCA PEPSI. CHÚNG TÔI KINH DOANH PHẦN MỀM BÁN HÀNG. BÀI VIẾT CHỈ ĐỂ THAM KHẢO.

Liên kết 1

abc

Liên kết 2

dfdfdf

.