15 nhà cung cấp sữa tại HCM cho siêu thị tạp hóa - Phần mềm quản lý bán hàng Vietpro

15 nhà cung cấp sữa tại HCM cho siêu thị tạp hóa

Nhà Cung cấp : CÔNG TY DINH DƯỠNG 3A (ABBOT)
Fax:
SĐT: 0938611552
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 5099864005196 SUA BOT GAIN KID IQ 400G HỘP 188636.36 207499.996
2 5099864007879 SUA BOT GAIN PLUS IQ 400G HỘP 206818.18 227499.998
3 5099864006872 SUA NUOC GROW ADVAN VANI 115ML HỘP 9090.91 10000.001
4 5099864008654 SUA NUOC GROW ADVAN VANI 180ML HỘP 13636.36 14999.996
5 8710428000408 ENSURE GOLD 900G HỘP 598181.82 658000.002
6 5099864007886 SUA BOT GAIN PLUS IQ 900G HỘP 430909.09 473999.999
TỔNG
Thoi hạn Thanh toan: NGÀY 10 HÀNG THÁNG
Nhà Cung cấp : TH TRUE MILK
Fax:
SĐT: 0906081203
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8935217400201 STTT HUONG DAU TH TRUE MILK 110ML HỘP 3863.64 4250.004
2 8935217400218 STTT HUONG DAU TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
3 8935217400416 STTTCHOCOLATE TH TRUE MILK 180ML HỘP 6431.83 7075.013
4 8935217400119 STTT CD TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
5 8935217400317 STTT IT DUONG TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
6 8935217400300 STTT IT DUONG TH TRUE MILK 110ML HỘP 3863.63 4249.993
7 8935217400102 STTT CD TH TRUE MILK 110ML HỘP 3863.63 4249.993
Thoi hạn Thanh toan: Tiền mặt
Nhà Cung cấp : YAKULT
Fax:
SĐT: 0986112800
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8938501434012 YAKULT SUA UONG LEN MEN LỐC 18000 19800
TỔNG
Thời hạn Thanh toán: Công nợ 30 NGÀY.
Nhà Cung cấp : SỮA TH TRUE MILK
Fax:
SĐT: 0906081203
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8935217400409 STTT CHOCOLATE TH TRUE MILK 110ML HỘP 4295 4724.5
2 8935217400416 STTTCHOCOLATE TH TRUE MILK 180ML HỘP 6432 7075.2
3 8935217400300 STTT IT DUONG TH TRUE MILK 110ML HỘP 3864 4250.4
4 8935217400317 STTT IT DUONG TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
5 8935217400102 STTT CD TH TRUE MILK 110ML HỘP 3864 4250.4
6 8935217400201 STTT HUONG DAU TH TRUE MILK 110ML HỘP 3864 4250.4
7 8935217400218 STTT HUONG DAU TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
8 8935217400010 STTT KD TH TRUE MILK 180ML(40) HỘP 6000 6600
9 STTT BS COLLAGEN TH TRUE MILK 180ML HỘP 12841 14125.1
10 STTT BS CANXI TH TRUE MILK 180ML HỘP 12841 14125.1
TỔNG
Thoi hạn Thanh toan: NGÀY 10 HÀNG THÁNG
Nhà Cung cấp : TH TRUE MILK
Fax:
SĐT: 0906081203
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8935217400102 STTT CD TH TRUE MILK 110ML HỘP 3863.63 4249.993
2 8935217400300 STTT IT DUONG TH TRUE MILK 110ML HỘP 3863.63 4249.993
3 8935217400119 STTT CD TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
4 8935217400317 STTT IT DUONG TH TRUE MILK 180ML HỘP 6000 6600
5 8935217400409 STTT CHOCOLATE TH TRUE MILK 110ML HỘP 4295.45 4724.995
Thời hạn Thanh toán: TiỀN MẶT
Nhà Cung cấp : VINAMILK
Fax:
SĐT: 0902020117
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934673614825 SUA CHUA DUONG 100% ST 100G HỘP 4400 4840
2 8934673606820 SUA CHUA CO DUONG VNM 100G HỘP 4200 4620
3 8934673613828 SUA CHUA IT DUONG VNM 100G HỘP 4200 4620
4 8934673604826 SUA CHUA LOI KHUAN VNM PROBI 100G HỘP 4800 5280
5 8934673282901 SUA CHUA TRAI CAY VNM 100G HỘP 4000 4400
6 8934673611824 SC DAU PROBY 100G HỘP 4973 5470.3
7 8934673601825 SUA CHUA NHA DAM VNM 100G HỘP 4800 5280
8 8934673606813 SC CD SU SU 80G HỘP 5100 5610
9 8934673604819 SUA CHUA DAU CHUOI SUSU 80G HỘP 5100 5610
10 8934673400510 SUA PROBI LOC 5 LỐC 17455 19200.5
11 8934673434508 PROBI H DAU LOC 5 X 65ML LỐC 17455 19200.5
12 8934673435505 SUA CHUA PROBI HUONG DUA GANG LOC 5X 65ML LỐC 17455 19200.5
13 8934673805858 NUOC TAO EP 200ML LY 4700 5170
14 8934673813358 NUOC CAM SUA VFRESH TP 330ML HỘP 9000 9900
15 8934673812351 NUOC DAU SUA VFRESH TP 330ML CHAI 9000 9900
16 8934673822398 NECTA DAO V-FRESH HOP 1L HỘP 30100 33110
17 8934673500357 STT VNM DUONG FINO 220ML BỊCH 5100 5610
18 8934673501354 STT VNM KD FINO 220ML BỊCH 5100 5610
19 8934673503358 STT VNM SOCOLA FINO 220ML BỊCH 5100 5610
20 8934673573399 STTT CO DUONG VINAMIL 1L HỘP 24100 26510
21 8934673544900 SUA TT KD FLEX 1L( BEO 1.5%) HỘP 21600 23760
22 8934673514347 STT KHONG LACTOSE FLEX 180ML HỘP 5900 6490
23 8934673576345 STTT KD VINAMILK 180ML HỘP 5900 6490
24 8934673508346 STTT TACH BEO KD 180ML HỘP 5900 6490
25 8934673573320 STTT CD VNM110ML HỘP 3700 4070
26 8934673574327 STTT HUONG DAU VNM 110ML BỊCH 3700 4070
27 8934673547321 STT DUONG ADM VNM 110ml HỘP 3450 3795
28 8934673433518 SUA CHUA UONG HUONG DAU SUSU CHAI 90ML CHAI 3200 3520
Thời hạn Thanh toán:
Nhà Cung cấp : VINAMILK
Fax:
SĐT: 0902020117
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934673548342 STT H.DAU ADM VNM TP 180ML HỘP 5100 5610
2 8934673826396 SDN GIAU DAM IT DUONG 1L HỘP 16200 17820
3 8934673812351 NUOC DAU SUA VFRESH TP 330ML CHAI 8365 9201.5
4 8934673547321 STT DUONG ADM VNM 110ml HỘP 3300 3630
5 8934673821353 SDN IT DUONG GOLDSOY TP 200ML HỘP 4236 4659.6
6 8934673206044 RI-ALPHA HEO CA ROT HG 200G HỘP 36900 40590
7 8934673562348 STTT DUONG VNM TP 180ML HỘP 5500 6050
8 8934673509343 STTT TACH BEO CD 180ML HỘP 5500 6050
9 8934673824392 SDN VFRESH CO DUONG 1L HỘP 13700 15070
10 8934673314503 SUA DAC NSPN XANH 380G HỘP 13000 14300
11 8934673205047 RI-ALPHA HEO BO XOI HG 200G HỘP 36900 40590
12 8934673208048 RI-ALPHA GA RAU CU HG 200G HỘP 38000 41800
13 8934673508346 STTT TACH BEO KD 180ML HỘP 5500 6050
14 8934673314909 SUA DAC CO DUONG NSPN XANH 1284G (12) HỘP 44300 48730
15 8934673563321 STTT H.DAU DAN BO 110ML HỘP 3400 3740
16 8934673500357 STT VNM DUONG FINO 220ML BỊCH 4700 5170
17 8934673204040 RI-ALPHA GAO SUA HG 200G HỘP 30400 33440
18 8934673818353 SDN CD GOLDSOY TP 200ML HỘP 4236 4659.6
Thời hạn Thanh toán:
Nhà Cung cấp : KIM HOA (NESLE)
Fax:
SĐT: 0933924888
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934804023151 MAG SOT KHO TO VANG 340G CHAI 13500 14850
2 9556001181442 NESTLE CERELAC KHOAI TAY VA CA ROT 200G HỘP 60000 66000
3 8934804022413 HAT NEM MAGGI 3 NGOT HEO 210G GÓI 14400 15840
4 8934804020402 NUOC TUONG DAU NANH DAM DAC 700ML CHAI 23400 25740
5 8934804019567 Nước tương đậu nành 700ml CHAI 20700 22770
6 8934804018225 Milo UHT 180ML HỘP 5381 5919.1
7 8934804020235 MILO RTD 115ML HỘP 3588 3946.8
8 4800361369565 Lactogen 3 Complete LON 176900 194590
9 8934804006444 MAGGI DAU HAO 150ML CHAI 7650 49500
10 8934804019628 nuoc tuong dau nanh 300ml CHAI 10350 11385
11 8934804020389 NUOC TUONG DAU NANH DD- 300ML CHAI 11700 12870
Thời hạn Thanh toán: TiỀN MẶT
Nhà Cung cấp : HTX Q3 (SỮA CÔ GÁI HÀ LAN)
Fax:
SĐT: 0919402182
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934841900354 SUA FRITI TRAI CAY 90 ML CHAI 2727 2999.7
2 8934841900507 CGHL KHONG DUONG 1L HỘP 22000 24200
3 8934841901009 CGHL SCHOOL SMART DUONG 180ML HỘP 6000 6600
4 8934841224146 CGHL HOP GIAY 400G HỘP 54545.45 59999.995
5 8934841321104 SUA CGHL CO DUONG 180ML HỘP 5522.73 6075.003
6 8934841321159 Sua CGHL co duong110ml HỘP 3522.73 3875.003
7 8934841322101 Sua CGHL dau 180ml HỘP 5522.73 6075.003
8 8934841900484 Sua CGHL socola 110ml HỘP 3522.73 3875.003
9 8934841863116 SUA FRISTI CAM 90ML CHAI 2727.27 2999.997
10 8934841862119 SUA FRISTI DAU 90ML CHAI 2727.27 2999.997
11 8934841861112 SUA FRISTI NHO 90ML CHAI 2727 2999.7
12 8934841900286 YO-MOST LMTN HUONG CAM 170ML HỘP 5545.45 6099.995
13 8934841900491 SỮA TTT CÓ ĐƯỜNG 1L HỘP 22000 24200
14 8934841900293 YO-MOST LMTN HUONG DAU 170ML HỘP 5545.45 6099.995
TỔNG
Thời gian thanh toán:
Nhà Cung cấp: CÔ GÁI HÀ LAN
Fax:
SĐT: 0919402182
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934841900354 SUA FRITI TRAI CAY 90 ML CHAI 2424.24 2666.664
2 8934841396102 SUA OVALTINE 180ML HỘP 5170.45 5687.495
3 8934841322101 Sua CGHL dau 180ml HỘP 5272.73 5800.003
4 7612100055885 OVALTINE BOX 285g HỘP 30636.36 33699.996
5 8934841901009 CGHL SCHOOL SMART DUONG 180ML HỘP 6000 6600
6 8934841862119 SUA FRISTI DAU 90ML CHAI 2424.24 2666.664
7 8934841396157 SUA OVALTINE 110.ML HỘP 3409.09 3749.999
8 8934841326109 Sua CGHL socola 180ml HỘP 5272.73 5800.003
9 8934841321104 SUA CGHL CO DUONG 180ML HỘP 5272.73 5800.003
10 8936036771640 SB CGHL Step2 Gold 400g LON 86363.6 94999.96
11 8934841900484 Sua CGHL socola 110ml HỘP 3340.91 3675.001
12 8934841863116 SUA FRISTI CAM 90ML CHAI 2424.24 2666.664
13 8934841901047 YO- MOST HUONG TRAI DAO 170ML HỘP 5272.73 5800.003
Thời hạn Thanh toán:
Nhà Cung cấp : VINAMILK
Fax:
SĐT: 0902020117
Stt Mã hàng Tên hàng Đvt Đơn giá
Chưa VAT CO VAT
1 8934673829397 SDN CD GOLDSOY 1L HỘP 20300 22330
2 8934673561396 STTT KD VNM 1L HỘP 22500 24750
3 8934673831390 SDN KD GOLDSOY 1L HỘP 20300 22330
4 8934673562393 STTT CD VNM 1L HỘP 22500 24750
5 8934673810562 NUOC CHANH MUOI ICY 360ML CHAI 6364 7000.4
6 8934673544900 SUA TT KD FLEX 1L( BEO 1.5%) HỘP 20100 22110
7 8934673564328 STTT SOCOLA VNM 110ML HỘP 3400 3740
8 8934673503358 STT VNM SOCOLA FINO 220ML BỊCH 4700 5170
9 8934673310505 SUA DAC ONG THO TRANG (NAP KHUI) 380G HỘP 21400 23540
10 8934673311502 SUA DAC ONG THO CHU XANH 380G LON 16300 17930
11 8934673500357 STT VNM DUONG FINO 220ML BỊCH 4700 5170
12 8934673738620 DIELAC ANPHA 4,5,6 HOP GIAY – 400G HỘP 70800 77880
13 8934673819398 NUOC TAO EP 1L HỘP 31100 34210
14 8934673822398 NECTA DAO V-FRESH HOP 1L HỘP 28100 30910
15 8934673204040 RI-ALPHA GAO SUA HG 200G HỘP 30400 33440
16 8934673806565 Tra Atiso 350ml CHAI 5100 5610
17 8934673254809 NECTA OI 1L HỘP 35400 38940
18 8934673737623 DIELAC ANPHA1,2,3 HOP GIAY – 460G HỘP 73800 81180
19 8934673114165 SBOT MAMA VNM HT 400G HỘP 77000 84700
20 8934673106160 SBOT VNM CANXI HT 375G LON 93600 102960
21 SDN GOLD SOY C A D 200ML HỘP 3545.45 3899.995

Nguồn: http://phanmembanhangvietpro.com/

06/08/2016 | Lượt xem : 4301

Thiet ke web
Thiet ke web chuan
thiet ke web

CÔNG TY TNHH MEDIA HOÀNG LONG

Hà Nội: P501 - 80 Mễ Trì Hạ - Hà Nội (đối diện Sudico)
Văn phòng Thái Nguyên: 195 Z115 Tân Thịnh - Tp.Thái Nguyên
Văn phòng HCM: tòa nhà 70 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, HCM
Email: ntsoncntt@gmail.com
HÔNG GỌI XIN TỦ MÁT COCA PEPSI. CHÚNG TÔI KINH DOANH PHẦN MỀM BÁN HÀNG. BÀI VIẾT CHỈ ĐỂ THAM KHẢO.

Liên kết 1

abc

Liên kết 2

dfdfdf

.